Profil společnosti | Cedes Logistik
Naplníme Vaše logistické potřeby!

KONTAKTY

Centrála:
Modletice 139, Komerční zóna Říčany
Říčany 251 01
tel.: +420 323 618 610
fax.: +420 323 618 691

více kontaktů...

Společnost CEDES Logistik s. r. o. vznikla v roce 2000 s cílem rozšířit původní fungující celně-deklarantský servis, poskytovaný společností CEDES Mělník, spol. s r. o., o služby v oblasti logistiky. Založením nové společnosti se otevřely možnosti k získání nových obchodních aktivit v oblasti Čech a posléze i Moravy.

V souvislosti s firemní strategií jsme v průběhu let 2003–2004 započali a dokončili přípravy související s otevřením vlastního logistického areálu v atraktivní lokalitě průmyslové zóny Modletice u dálnice D1. Tato skutečnost se ukázala jako určující pro rozvoj vlastní dopravní kapacity, zejména rozvozů zboží, jež tvoří významnou součást poskytovaných služeb.

Na základě pozitivních obchodních zkušeností bylo zahájení aktivit většího rozsahu úspěšné. Disponujeme vlastním vozovým parkem jak v oblasti celo-kamionových přeprav, tak v oblasti distribuce kusových zásilek. Důležitou roli hraje rovněž fungování pobočky Olomouc, zejména pak vlastního skladu, který se stal nepostradatelným článkem z hlediska distribuce kusových zásilek na území Moravy a Slovenska.

Nemalou roli na výsledcích společnosti hraje profesionální tým lidí, jehož znalosti, dovednosti, a sounáležitost se společností jsou významným faktorem k tomu, aby se jejich práce stala hodnotou, která je schopna čelit tlaku konkurenčního prostředí, který je v současné době nanejvýš aktuální.


HISTORIE

2000 založení společnosti, poskytování logistických služeb a celně deklaračního servisu

2004 Přesun sídla společnosti do logisticky atraktivní komerční zóny Jažlovice, skladovací kapacita 1.800 palet

2005 rozšíření skladovacích kapacit v logistickém terminálu Nupaky, počátek naší specializace na logistiku léčiv a zdravotnického materiálu (ZM) ve schválených prostorách Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL)

2007 finalizace výstavby vlastního DC Modletice, zahájení jeho provozu a soustředění administrativního zázemí společnosti do tohoto objektu, rozšíření skladovacích kapacit na 10.000 palet, Z TOHO 8.000 palet v prostorách schválených SÚKL pro skladování léčiv

2008 projekce a zahájení výstavby II. a III. etapy logistického distribučního centra v Modleticích

2009 dokončení výstavby II. a III. etapy logistického distribučního centra v Modleticích,  zahájení provozu a dosažení celkové skladové kapacity 15.000 palet


 

 

© 2009 / A production.cz